Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.

 

Zapytania do postępowania:

 

1. Prosimy o podanie klasy lepkościowej i jakościowej dla produktu Castrol 10WHO – API, SAE.

Odpowiedź:

Klasa lepkościowa i jakościowa dla produktu Castrol: Castrol 10W40 CF.

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza opakowania 208 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania 208 l.

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie 60 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie 60 l.

 

4. W związku ze zmianą podatku VAT z 22 na 23% czy wyrażą Państwo zgodę na umieszczenie zapisu w umowie „Odbiorca zapłaci Dostawcy za zamówiony towar zgodnie z obowiązującą stawką VAT na dzień wystawienia faktury”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie zapisu w umowie:

„Odbiorca zapłaci dostawcy za zamówiony towar zgodnie z obowiązującą stawką

 VAT na dzień wystawienia faktury.”

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zakup olejów hydraulicznych, maszynowych, transformatorowych w trybie zawieszenia poboru akcyzy ze względu na ich przeznaczenie? Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu produktów olejowych w trybie zawieszenia poboru akcyzy, czy Zamawiający będzie składał zgłoszenie rejestracyjne (bądź złożył już) właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym i dostarczy wykonawcy kopię zgłoszenia rejestracyjnego?

6. Czy Zamawiający zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. nr 3 poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  (Dz. U. z 2009r. Nr 32, poz. 228) oraz dopełni czynności wynikających z przytoczonych regulacji prawnych, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009r. nr 32, poz. 226)?

Odpowiedź:

Spółka MKS, jako zamawiający nie zamierza dokonywać i nie dopuszcza zakupów produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 poz. 11 ze zm.).

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna