Unieważnienie przetargu - Przebudowa nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o., jako Zamawiający  informuje, że dokonała unieważnienia drugiego z kolei postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity: Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759/.

 

Uzasadnienie:

 W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta –  tym samym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna