Ubezpieczenie komunikacyjne taboru samochodowego Spółki MKS w 2013r.

Ubezpieczenie komunikacyjne taboru samochodowego

Spółki MKS w 2013r.

 

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Spółka z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na ubezpieczenie komunikacyjne taboru samochodowego Spółki MKS w 2013r.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).                  

Do udzielenia powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty merytorycznej zawierającej oświadczenie o gotowości wykonania przedmiotu tego zamówienia oraz o podanie jego ostatecznej ceny.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie MKS Spółka z o.o. Skarżysko-Kam. ul. 1-go Maja 103 w terminie  do dnia 12.12.2012r. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na ubezpieczenie taboru samochodowego Spółki MKS w 2013r.”.

 

W załączeniu:

 1. warunki udzielenia zamówienia

2. wykaz pojazdów do ubezpieczenia

3. oferta – załącznik nr 1

4. oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna