Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na udzielenie kredytu lub pożyczki.

 

Przedłuża się składanie ofert w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu lub pożyczki w kwocie 800.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI

 

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym i złożenie oferty na udzielenie dla Spółki kredytu obrotowego lub pożyczki na regulowanie bieżących zobowiązań, w kwocie 800 tysięcy złotych

 

( słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ) z terminem płatności w 36 ratach.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna