Dostawa 1 sztuki przyrządu laserowo-mechanicznego do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych.

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

nazwa zadania: Dostawa 1 sztuki przyrządu laserowo-mechanicznego do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych.

W związku z planowanym zakupem MKS Spółka z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

 

Zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku. 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna