Ogłoszenie o planowanym zakupie: Dostawa węgla kamiennego typ: „EKORET” do spalania w piecu z palnikiem retortowym dla potrzeb MKS.

Skarżysko-Kamienna, 2014-05-26

Numer sprawy: 7/ZO/2014

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

nazwa zadania:

Dostawa węgla kamiennego typ: „EKORET” do spalania w piecu z palnikiem retortowym dla potrzeb MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w sezonie grzewczym 2014 - 2015.

CPV: 09111210-5

postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013.907ze zm.).

W związku z planowanym zakupem MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

 

Zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku.

 

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna