Ubezpieczenie komunikacyjne taboru samochodowego Spółki MKS w 2015r.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Spółka z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na ubezpieczenie komunikacyjne taboru samochodowego Spółki MKS w 2015r.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

Do udzielenia powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty merytorycznej zawierającej oświadczenie o gotowości wykonania przedmiotu tego zamówienia oraz o podanie jego ostatecznej ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie MKS Spółka z o.o. Skarżysko-Kam. ul. 1-go Maja 103 w terminie do dnia 10.12.2014r. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na ubezpieczenie taboru samochodowego Spółki MKS w 2015r.”.

 

Oferta do pobrania w załączniku.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna