Prezes MKS: "Wprowadzamy niezbędne zmiany dla rozwoju Spółki"

Już blisko pół roku prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Bartosz Iskra sprawuje tę funkcję. Pierwsze miesiące były bardzo trudne. Wprowadzane były zmiany potrzebne dla rozwoju miejskiego przewoźnika.

- Działalność Prezesa Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej rozpocząłem na początku lutego bieżącego roku. Postawiłem sobie jasny cel: wyprowadzić Spółkę z kryzysu w jakim się znalazła i wprowadzić konieczne oszczędności. Choć minęło dopiero kilka miesięcy mojego urzędowania na tym stanowisku, już mogę powiedzieć o konkretnych pozytywnych zmianach, które udało mi się, wspólnie z moimi współpracownikami wprowadzić – mówi prezes MKS w Skarżysku.

Zmiany o których mówi Bartosz Iskra, to m.in. całkowita zmiana organizacji pracy i większe zaangażowanie pracowników. Efekty to wzrost ilości świadczonych usług w ramach diagnostyki, stacji paliw, za czym poszedł wzrost wpływów do spółki, udało się wygenerować oszczędności choćby względem zakupów części zamiennych. Z myślą o pasażerach, wprowadzona została profesjonalna pomoc psychologiczna dla kierowców.

-Trwają prace nad zmianą rozkładu jazdy, tak aby był on optymalny i odpowiadający potrzebom pasażerów. Odświeżyliśmy i unowocześniliśmy stronę internetową Spółki, tak by była przejrzysta dla naszych klientów. Kiedy objąłem funkcję Prezesa Zarządu to właśnie nasi klienci stali się dla mnie priorytetem, dlatego zaraz na wstępie przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Skarżyska, by podzielili się z nami spostrzeżeniami i oceną dotychczasowej działalności miejskiego przewoźnika, również pod kątem rozkładu jazdy.

Bardzo ważne jest wprowadzenie w Miejskiej Komunikacji Samochodowej systemu komputerowego, dzięki czemu w ostatnim kwartale tego roku, rozkład jazdy ulegnie bardzo dużym, korzystnym dla pasażerów zmianom, program wygeneruje również bardzo duże oszczędności podczas kursów poszczególnych linii.

- Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia, zadania nie ułatwia nam kilkuletnia działalność poprzednika, która w mojej opinii budzi wiele zastrzeżeń. Obiecałem sobie jednak, że nie zawiodę zaufania jakim obdarzył mnie Prezydent Skarżyska, Pan Konrad Kronig i zrobię wszystko, aby Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku była firmą nowoczesną i świadczącą profesjonalne usługi – konkluduje Bartosz Iskra.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna