60. lecie MKS w Skarżysku we wrześniu. Zapraszamy w imieniu prezydenta Skarżyska i prezesa Spółki

We wrześniu odbędą się uroczyste obchody 60-lecia istnienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Już dziś zapraszamy na nie w imieniu prezydenta Skarżyska, Konrada Kroniga i prezesa MKS w Skarżysku, Barosza Iskry. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

1 kwietnia 2015 roku minęło równo 60 lat, od kiedy w Skarżysku-Kamiennej uruchomiona została Komunikacja Samochodowa. Przez lata przechodziła liczne transformacje, odnajdywała się po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

1 kwietnia 1955 roku, w ramach funkcjonującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uruchomiono Zakład Komunikacji Miejskiej. Datę tę należy uznać za początek komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Lata 60 XX wieku to dla przedsiębiorstwa okres dalszego rozwoju. Kontynuowano zwiększanie liczby autobusów.

W połowie dekady lat 70 XX wieku nadszedł trudniejszy czas dla przedsiębiorstwa. Ogólnokrajowe problemy w zakresie produkcji autobusów spowodowały ograniczenie dostaw nowego taboru, w wyniku czego trudno było utrzymać ilość kursów na dotychczasowym poziomie.

Szczytowym okresem rozwoju przedsiębiorstwa był rok 1986, załoga przedsiębiorstwa liczyła wtedy 333 osoby. Na stanie MPK były 94 autobusy, codziennie na trasy wyjeżdżały 63.

Od roku 1988 widać jednak było wyraźne pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa. Olbrzymia inflacja, wzrost cen paliwa i podzespołów znacznie zwiększyły koszty jego funkcjonowania. Istotny problem stanowiły też braki kadrowe - głównie wśród kierowców. Zmiany ustrojowe końca lat 80 stanowiły dla MPK okres próby - przedsiębiorstwo musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej i poradzić sobie w sytuacji ograniczonego wsparcia państwa.

Mimo trudności, w granicach możliwości finansowych trwała modernizacja i reorganizacja przedsiębiorstwa. Cały czas podejmowany jest wysiłek, by skutecznie dostosować się do oczekiwań pasażerów i zmieniającej się rzeczywistości.

Rok 2015 to rok zmian. Obchodom 60-lecia istnienia Spółki towarzyszyły zmiany kadrowe. Prezesem Zarządu Spółki został w lutym 2015 roku Bartosz Iskra. Nowego Prezesa powołał na to stanowisko wybrany w wyborach samorządowych nowy Prezydent Skarżyska, Konrad Kronig.

Nowy Prezes zapowiedział szereg zmian mających na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki. Zakupiono trzy używane autobusy marki „Neoplan”. Już po pierwszych miesiącach działalności nowego Prezesa widać pierwsze efekty jego działań. Oszczędności pojawiły się w przypadku zakupu części zamiennych, wzrosły wpływy ze sprzedaży paliwa i diagnostyki pojazdów. Wprowadzono systemy komputerowe, któe mają przynieść duże oszczędności i dostosować rozkłady jazdy do poptrzeb mieszkańców Skarżyska. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale nie można zapominać o okragłej rocznicy.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna