Oświadczenie Prezes Zarządu

W roku 2015 władze miasta powierzyły mi prowadzenie MKS w Skarżysku-Kamiennej. Spółka była wówczas w złej kondycji, nie tylko finansowej. Jako menadżer musiałem podejmować trudne decyzje, które musiały uwzględniać potrzeby mieszkańców, oczekiwania pracowników oraz wolę władz Skarżyska-Kamiennej.

W postępowaniu przed tutejszym Sądem Zostałem oskarżony o to, że jako Prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej przeprowadziłem termomodernizację budynków Spółki.

Tymczasem, budynki zostały ocieplone, estetycznie otynkowane, a stara, kopcąca i cuchnąca węglowa kotłownia została zastąpiona nowoczesną i ekologiczną kotłownią gazową. Szkoda, że nikt mnie wcześniej o to nie pytał, ale z tytułu samych opłat środowiskowych za rok 2015 spółka płaciła 10 tys. zł, a w roku 2019 – już tylko 4 tys. zł. opłaty środowiskowej. Wynikało to, ze zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Zostałem oskarżony o to, że na przeprowadzenie termomodernizacji Spółka wzięła kredyt z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Kredyt wynosi 844 tys. zł, z czego 126 tys. zł zostanie umorzone, a całość jest oprocentowana na trzy procent w skali roku. Kwota miesięcznych spłat przez spółkę wynosi tylko 6 tysięcy złotych, przy rocznych obrotach spółki wynoszących ponad 7 mln zł. Nie rozumiem, dlaczego te warunki mogłyby zostać uznane za złe i negatywne dla Spółki.

Kierowana przeze mnie Spółka zawsze i na czas płaciła wynagrodzenia, regularnie spłacała kredyty oraz zawsze i na czas regulowała zobowiązania wobec innych kontrahentów.

Nawet powołany dotychczas biegły w swojej opinii stwierdził, że w latach 2015-2018 Spółka posiadała możliwość regulowania należności na bieżąco i brak było podstaw do ogłoszenia upadłości Spółki.

Podkreślam, że pomimo trudnej sytuacji finansowej zdaniem Rady Nadzorczej oraz Właściciela nie było konieczności ogłoszenia upadłości Spółki.

Zostałem oskarżony o to, że prowadziłem niewłaściwą politykę kadrową, że zwolnienia pracowników kosztowały Spółkę 147 tys. zł.

Tymczasem, sama redukcja zatrudnienia o 17 etatów, ze 115 osób w roku 2015., do 98 w roku 2019., dała Spółce oszczędność na pensjach w kwocie ok. 650 tys. zł rocznie.
W tym czasie liczba nadgodzina zmniejszyła się o 4.567 godzin w roku 2019 w stosunku do roku 2014, co dało spółce oszczędność ok 200 tys. zł. rocznie.

W sumie, efektem przeprowadzonych zmian kadrowych Spółka łącznie w latach 2015-2019 nie musiała wydać kwoty po 850 tys. zł rocznie. Czyli w ciągu 5 lat mojej prezesury daje to razem zaoszczędzoną kwotę - 4 i ćwierć mln złotych.

W tym miejscu chcę podkreślić, że prowadzenie polityki kadrowej w spółce, podkreślam w każdej spółce stanowi wyłączną prerogatywę pracodawcy. To pracodawca decyduje o kształtowaniu polityki kadrowej. Konieczność wypłaty odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników to nie jest wymysł Bartosz Iskry, tylko zapis w Kodeksie Pracy. Kształtowanie kadr w każdej spółce jest również zadaniem pracodawcy, i to też wynika z Kodeksu Pracy.

Jeżeli kosztem wypłacenia 147 tys. zł dla zwalnianych pracowników w przeciągu 4 lat, osiągamy roczne oszczędności w kwocie 850 tysięcy złotych, to w tym miejscu trudno raczej dostrzec złą politykę kadrową oraz złe zarządzanie.

Jeżeli chodzi o wyższe pensje dla nowo zatrudnionych pracowników, to najwidoczniej w tej sprawie umknęło, że przeciętne wynagrodzenie w roku 2014 - wg oficjalnych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wynosiło 3.700 zł. Tymczasem to samo przeciętne wynagrodzenie w 2019 r. wyniosło 4.900 zł. czyli o 1100 zł więcej.

To również nie jest ani wina ani zasługa Bartosz Iskry.

Być może dzisiaj zapomnieliśmy, że minimalne wynagrodzenie w roku 2014 wynosiło 1.600 zł., a to samo minimalne wynagrodzenie w 2020 wyniosło 2.600 zł. Bartosz Iskra nie ustala ani minimalnego, ani również średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Zostałem oskarżony o to, że Spółka poniosła nieuzasadnione wydatki na wynajmowanie i serwisowanie jednolitego umundurowania kierowców i szafek roboczych, podczas gdy pracownicy mieli zagwarantowany układem zbiorowym ekwiwalent za odzież roboczą.

Jako menadżer i lokalny patriota uważam, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej zasługują i powinni być obsługiwani przez kierowców ubranych w: czyste, schludnie i jednolite mundury – tak jak ma to miejsce w całej Europie i we wielu miastach Polski.

Natomiast jeżeli chodzi o kwoty ryczałtów na umundurowanie, należy podkreślić, że ok. 28 złotych na pracownika miesięcznego ryczałtu, nie pokrywa nawet kosztów miesięcznych proszku do prania, czy mydła do codziennej pielęgnacji, o czystej bieliźnie osobistej nie wspominając.

Nie sądzę, żeby ktokolwiek z mieszańców Skarżyska chciał, by kierowcy komunikacji miejskiej wydawali tylko 28 zł na higienę osobistą.

Zostałem oskarżony o zawieranie fikcyjnych lub niepotrzebnych umów z prawnikami czy z innymi doradcami.

Szkoda, że dotychczas nikt mnie nie prosił o dodatkowe udokumentowanie konieczności korzystania przez Spółkę z pomocy doradców czy prawników.

Oczywistym jest, że każdy menadżer może i powinien korzystać z pomocy specjalistów, by wspierać swe decyzje wiedzą i doświadczeniem innych.

Pisemne dowody w tym zakresie są już w dużej części przygotowane i zostaną złożone w trakcie dzisiejszej rozprawy.

Działania podjęte w kierunku optymalizacji kosztów MKS w latach 2015-2020 pozwoliły na zakup z wtórnego rynku niemieckiego łącznie 24. autobusów o wartości ok. 50 tys. zł. za sztukę, czyli razem wydatkowano ok 1,2 mln zł.

Spółka uwzględniła koszty utrzymania nowo zakupionego taboru, spalanie, awaryjność. W chwili obecnej na liniach pracują jedynie nowo zakupione pojazdy.

Podkreślam, wszelkie działania Zarządu w MKS były wykonywane rzetelnie z zachowanie najlepszych standardów menadżerskich.

Oświadczam, że mając na uwadze dobro: Spółki, mieszkańców jak i zatrudnionych pracowników, wszystkie moje działania jako Prezesa podejmowałem tylko i wyłącznie dla dobra MKS i były one racjonalne oraz celowe.

Przekonany jestem, że przed tym Sądem będę mógł oczyścić moje dobre imię menadżera.

Bartosz Iskra, EMBA
Prezes Zarządu
Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej sp. z o.o.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna