Informacja:

 

Skarżysko-Kam. 25.01.2013.


Szanowny Pan

Roman Wojcieszek

Prezydent Miasta

Skarżyska-Kamiennej

 

1. MKS w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. wnioskował na 2013r o kwotę rekompensaty w wysokości  5.138.860 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) na wykonanie podobnie jak w 2012 roku 1.140.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy wozokilometrów) na terenie miasta.

 

2. Przewidziana w budżecie kwota 3.655.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) wystarcza na wykonanie w 2013 roku  810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) czyli o 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) wozokilometrów mniej.

 

W związku z tym – przygotowałem projekt reorganizacji (cięcia) linii autobusowych MKS na terenie miasta w 2013 roku.

 

Założeniem projektowanej reorganizacji jest:

 

  • ograniczenie ilości wykonywanych kilometrów z minimalizacją skutków dla prowadzonej działalności przewozowej i wypracowanego przez lata układu komunikacyjnego i rozkładów jazdy.
  • zmniejszenie czasu pracy kierowców autobusowych.

 

Celem osiągnięcia przedstawionych powyżej założeń dokonano w MKS przeglądu wszystkich linii komunikacyjnych z określeniem zadań jakie każda linia spełnia
w obecnym układzie komunikacyjnym.

 

4. W pierwszej fazie reorganizacji zamierzamy zmniejszyć ilość wozokilometrów na terenie miasta o 156.403 km (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy kilometry).

 

Powinno to przynieść zmniejszenie kosztów rodzajowych o kwotę 877 tys. zł
(słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem złotych).

5. Zgodnie z umową w sprawie świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej i ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gmina jako organizator publicznego transportu zbiorowego – decyduje o zakresie i kształcie wykonywanych zadań transportu zbiorowego.

 

 

6. W związku z tym w załączeniu przedkładam propozycję dotyczącą reorganizacji linii autobusowych MKS w Skarżysku-Kamiennej na 2013 rok.

 

7. Z uwagi na rangę zagadnienia – znaczne ograniczenie oferty przewozowej komunikacji miejskiej zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych. Celem konsultacji społecznych byłoby poinformowanie społeczności lokalnej (komitetów osiedlowych, mieszkańców) o planowanych działaniach oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych.

 

8. Rzecz jasna MKS zapewnia swój udział w tych konsultacjach.

 

 

 

Do udziału w organizowaniu i realizacji konsultacji społecznych deleguję Z-cę dyrektora inż. Bolesława Dopierałę i Kierownika Działu Ruchu Andrzeja Derlatkę.

 Prezes Zarządu

Jerzy Marek Gajewski

 

 

W załącznikach pdf rozkłady jazdy z zaznaczonymi kursami do wycofania (kursy zaznaczone kolorem czerwonym):

 

Linie komunikacyjne:

Wszystkie linie (załącznik rar).

 

1 R 2 R 4 R 5 R 7 R 7 W 9 R 12 R 13 R 14 R
16 R 17 R 19 R 19 W 22 R 22 W 26 R 26 W  A (W)  

Odnośnie proponowanych zmian komunikacyjnych, prosimy o wyrażanie opinii i zgłaszanie uwag w formie pisemnej lub elektronicznej na poniższe adresy:

 

    • MKS Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna
    • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anonimowe wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.).

Kierownik Działu Ruchu

 

Andrzej Derlatka

 

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna