Przetargi

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o. o. informuje, że środkiem komunikacji elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) jest Platforma e-Zamawiający dostępna pod adresem https://mksskarzysko.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamawiający: https://mksskarzysko.ezamawiajacy.pl

Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamawiający (założenie konta jest darmowe) ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści postępowania oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

Zamówienia publiczne na platformie: https://mksskarzysko.ezamawiajacy.pl

Podkategorie

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna