Zasady korzystania z biletów miesięcznych:

Podstawowe zasady korzystania z biletów miesięcznych w autobusach MKS w Skarżysku-Kam. Sp. Z o.o.

Posiadacz biletu miesięcznego i dwutygodniowego zobowiązany jest wpisać w sposób trwały: nazwisko, imię i adres właściciela biletu. Niespełnienie tych warunków traktowane będzie jako przejazd bez ważnego biletu i podlegać będzie opłacie dodatkowej.

Bilety miesięczne są ważne w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na całej długości trasy, która wyszczególniona jest na bilecie.

Ulgowe bilety miesięczne ważne są z legitymacją uprawniającą do ulgi

Dopuszcza się korzystanie z innej linii niż wpisana na bilecie, pokrywającej się na odcinku od miejsca zamieszkania do miejsca pracy (szkoły) z trasą linii oznaczoną na bilecie.

Bilety miesięczne sieciowe są ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta Skarżyska-Kamiennej.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna