Historia

Przedstawiamy historię skarżyskiego zakładu – od połowy lat 50., przez kolejne dekady rozwoju, przekształcenia w okresie transformacji aż do obecnej chwili:

Powstanie i pierwszy okres w działalności przedsiębiorstwa

1kwietnia 1955 roku,  w ramach funkcjonującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uruchomiono Zakład Komunikacji Miejskiej. Datę tę należy uznać za początek komunikacji miejskiej  w Skarżysku-Kamiennej. W marcu 1955 r. udało się uzyskać  przydział czterech autobusów Star 52, które sprowadzono z Sanoka. Pierwsze autobusy wyjechały 1 kwietnia 1955 r. na trzy trasy: linia nr 1 – Towarowa – Oleśnica, linia nr 2 – Dworzec  – Kolonia Górna, linia nr 3 – Dworzec  – Rejów. Pojawienie się autobusów miejskich wywołało znaczne zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. 25 kwietnia 1957 r. Zakład Komunikacji Miejskiej zajął obecną siedzibę przy ul. 1 Maja 103. W lipcu 1958 r. w ZKM uruchomiono własną stację benzynową.

Lata 60 XX wieku to dla przedsiębiorstwa okres dalszego rozwoju. Kontynuowano zwiększanie liczby autobusów, stopniowo wycofując z taboru pojazdy typu Star 52 na rzecz Sanów, uruchomiono także szereg nowych linii (w tym też podmiejskich). Rok 1967 przyniósł pierwszą poważną zmianę organizacyjną - na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skarżysku-Kamiennej  wydzielono ZKM z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).

W połowie dekady lat 70 XX wieku nadszedł trudniejszy czas dla przedsiębiorstwa. Ogólnokrajowe problemy w zakresie produkcji autobusów spowodowały ograniczenie dostaw nowego taboru, w wyniku czego trudno było utrzymać ilość kursów na dotychczasowym poziomie. W  1975 r. doszło do kolejnej zmiany organizacyjnej – po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach, w którego skład weszło skarżyskie przedsiębiorstwo jako WPKM o/Skarżysko-Kamienna. Struktura ta utrzymała się do końca 1980 roku.

Man 1956r.rok 1956 - autobus marki MAN

autobus marki Starrok 1960 - autobus marki STAR

San 1960r. - autobus w Grzybowej Górzerok 1960 - autobus marki SAN (pierwszy autobus w Grzybowej Górze)

1962r. autobus linii nr 1rok 1962 - pierwszy autobus linii nr 1 na ul. Norwida

1962r. autobus linii nr 11rok 1962 - autobus linii nr 11 na końcowym przystanku w Ostojowie

1964r. autobus linii nr 5rok 1964 - autobus linii nr 5 na ul. Świerczewskiego (obecnie ul. 3-go Maja)

Lata 80 – szczytowy okres w rozwoju firmy

Początek lat 80 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne -  Oddział Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kam. przekształcony został na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, podległe organizacyjnie Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kielcach. Rok później MPK przekazane zostało pod zarząd naczelnika miasta Skarżyska-Kamiennej. W czerwcu 1982 roku na ulice miasta wyjechał pierwszy wielkopojemny Jelcz PR-110. W latach następnych ilość tych autobusów systematycznie rosła, stopniowo wypierając z taboru mniejsze Autosany. Rozwój przedsiębiorstwa trwał mniej więcej do połowy dekady.

Szczytowym okresem rozwoju przedsiębiorstwa był rok 1986, załoga przedsiębiorstwa liczyła wtedy 333 osoby. Na stanie MPK były 94 autobusy, codziennie na trasy wyjeżdżały 63. W tamtym roku skarżyskie autobusy przejechały  4 miliony 748 tysięcy kilometrów przewożąc 24 miliony 854 tysiące statystycznych pasażerów.

Jelcz PR110 - I połowa lat 80pierwsza połowa lat 80 - autobus marki Jelcz PR110

Kryzys i okres zmian ustrojowych

Od roku 1988 widać jednak  było wyraźne pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa. Olbrzymia inflacja,  wzrost  cen paliwa i podzespołów znacznie zwiększyły koszty jego funkcjonowania. Istotny problem stanowiły też braki kadrowe - głównie wśród kierowców.  Zmiany ustrojowe końca lat 80 stanowiły dla MPK okres próby - przedsiębiorstwo musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej i poradzić sobie w sytuacji ograniczonego wsparcia państwa. Wdrożono program oszczędnościowy. Szybko rosnące bezrobocie, upadek wielu państwowych przedsiębiorstw, wielokrotne zwiększenie się liczby samochodów osobowych – to główne czynniki, które w tamtym czasie wpłynęły na znaczny spadek ilości pasażerów. Sytuację dodatkowo utrudniała konkurencja ze strony skarżyskiego oraz starachowickiego PKS, a także prywatnych przewoźników, których działalność rozwinęła się w drugiej połowie dekady.

Mimo trudności, w granicach możliwości finansowych trwała modernizacja i reorganizacja przedsiębiorstwa. Wprawdzie wciąż ograniczano ilość linii i liczbę autobusów, ale starano się rozszerzyć ofertę usług świadczonych na zewnątrz.  Jedną z ważniejszych zmian dokonanych w latach 90 było przekształcenie MPK w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. 21 maja 1997 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego i w tej formie prawnej przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś.

1998r. Jelcz PR 110Drok 1998 - autobus marki Jelcz PR110D nad zalewem Rejów

Miejska Komunikacja Samochodowa dziś

Obecnie podejmujemy wysiłek, by skutecznie dostosować się do oczekiwań pasażerów i zmieniającej się rzeczywistości. Zgodnie z przyjętą w 2008 roku zmianą strategii rozwoju Miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2007 – 2020 Miasto Skarżysko – Kamienna za priorytetowe uznaje  zapewnienie wysokich standardów miejskiej komunikacji publicznej, a wiodącą przy realizacji tych celów ma być Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku – Kamiennej Sp. z o. o., stanowiąca trzon komunikacji miejskiej.

We wrześniu 2008 roku po raz pierwszy od 7 lat zakupiliśmy nowe autobusy – 3 Jelcze Libero i 2 Soliny. Są to pojazdy klasy mini, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i przyjazne dla środowiska. Ich istotną zaletą jest niskie zużycie paliwa. W tym samym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy jednolite żółto - czarne barwy autobusów, które szybko zyskały aprobatę mieszkańców miasta. W roku 2011 zakupiono 7 szt. używanych autobusów marki MAN niskopodłogowych zwiększając tym stan do 19 liczbę autobusów przyjaznym pasażerom.

Na stanie spółki jest 43* autobusy, codziennie na trasy wyjeżdżają 32* z nich. W 2011 roku skarżyskie autobusy przejechały 1 milion 604 tysiące kilometrów przewożąc 2 miliony 932 tysiące pasażerów kupujących bilety. Aktualnie na terenie miasta i ościennych gmin funkcjonują 23 regularne linie autobusowe.

*Stan na 2011r.

Aby ułatwić pasażerom zakup biletów w 2009 roku we wszystkich autobusach zainstalowaliśmy kasy fiskalne. Na przystankach umieszczono nowe, przejrzyste, kolorowe i trwałe rozkłady jazdy zawierające dodatkowe informacje o usługach MKS i informacje o zawartej umowie z Krajowym Rejestrem Długów. Wyremontowano po wielu latach prawie wszystkie obiekty spółki: stację paliw, na której zamontowano nowe dystrybutory paliwa, stację diagnostyczną, myjnię autobusową, warsztaty, zakupiono urządzenia niezbędne dla potrzeb zaplecza technicznego.

Jelcze Libero i Soliny 2008r.rok 2008 - autobusy marki Jelcz Libero i Solina (na terenie Bazy MKS)

Libero ul. Wioślarskarok 2010 - autobus marki Jelcz Libero na ul. Wioślarskiej

Libero - Bernatkarok 2010 - autobus marki Jelcz Libero nad zalewem Bernatka

Autobusy MKS:

Ilość autobusów: 31 szt.
Ilość autobusów wyposażonych w elektroniczne wyświetlacze: 24 szt.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna