Spółka

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000148819

Władze Spółki Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Bartosz Iskra

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zbigniew Spurek

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej:

Katarzyna Suchańska,
Marcin Jaworski-Kowalczyk,
Leszek Nowak,
Michał Serek.

Status prawny podmiotu:
Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy:
6 978 000 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100 %

www.mks-skarzyskokamienna.indexfirm.pl

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna