Zmiany w kursowaniu autobusów od dnia 01.01.2017 r.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 01.01.2017 r. w związku z reorganizacją linii nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów zgodnie z poniższym wykazem:

DZIEŃ ROBOCZY:

Linia 1 – odjazdy z Łyżew o godz. 7:02, 9:20, 11:35 - nie kursują w okresie wakacji;

Linia 6 – (część dawnej linii 16), trasa 1 Maja – Jodłowa; kurs z Bazy MKS przesunięty z godz. 5:37 na godz. 5:52;

Linia 7 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Szydłowiecka; kursy o godz. 16:58, 19:50, 21:23 (w okresie wakacji) z ul. Szydłowieckiej przedłużone do ul. Kilińskiego; powrót z ul. Kilińskiego odpowiednio 17:26, 20:21, 22:01 (w okresie wakacji); ponadto kurs 6:30 z Dworca PKP (powrót 6:50 z ul. Asfaltowej/Zakłady Metalowe nr 3) znajduje się w rozkładzie linii 15;

Linia 8 – (część dawnej linii 7), trasa Szydłowiecka – Ekonomii/Z-2; odjazdy o godz. 14:25 oraz 22:35; powrót z ul. Ekonomii o godz. 15:10, 23:10; Linia 13 – (część dawnej linii 14), trasa Szydłowiecka – Młodzawy; odjazdy o godz. 19:00 oraz 20:00 (w okresie wakacji), powrót z Młodzaw o godz. 17:30, 19:25 oraz 20:30 (w okresie wakacji);

Linia 14 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Wiejska (Przychodnia Kolejowa); kurs o godz.14:55 z Młodzaw przesunięty na 15:00, odjazd z ul. Wiejskiej o godz. 15:25 przesunięty na 15:30; ponadto kurs o 7:03 z Przychodni Kolejowej znajduje się w rozkładzie linii 20;

Linia 15 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Wiejska (Przychodnia Kolejowa), końcowy ul. Asfaltowa/Z-3;

Linia 16 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Jodłowa, końcowy ul. Wiejska (Przychodnia Kolejowa); odjazdy z ul. Jodłowej o godz. 6:10, 7:25, 14:25; powrót z Przychodni Kolejowej o godz. 6:50, 13:48;

Linia 17 – (część dawnej linii 22), trasa Szydłowiecka – 1 Maja; odjazdy z ul. Szydłowieckiej o godz. 9:00, 17:30, 17:56, 20:16, 23:32;

Linia 18 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Łyżwy/Pętla; kurs z Bazy MKS z godz.13:37 opóźniony o 10 minut;

Linia 19 – przystanek początkowy ul. Łyżwy/Pętla, wszystkie kursy wykonywane do ul. Kilińskiego; odjazdy z ul. Kilińskiego: 6:03, 7:13, 8:30, 10:50, 13:15, 15:05, 16:05;

Linia 20 – (część dawnej linii 22), trasa Łyżwy/Pętla – Wiejska (Przychodnia Kolejowa); odjazdy z Łyżew o godz. 7:55, 8:43, 11:28, 13:27, powrót z ul. Wiejskiej o godz. 8:02, 8:20, 9:10, 12:00, 15:11;

Linia 21 – (część dawnej linii 22), trasa 1 Maja – Szydłowiecka; odjazdy z Bazy MKS 4:51 oraz 6:05, powrót o godz. 5:15 oraz 6:55 (w dni wolne od nauki szkolnej) do Bazy MKS;

Linia 22 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Łyżwy/Pętla, końcowy ul. Rycerska II; odjazdy z Łyżew: 5:44, 6:36 (w dni nauki szkolnej), 9:30, 12:30, 13:59, 16:36, 17:54; kursy wykonywane wokoło os. Książęce – trasa ul. Książęca – Warszawska – Rycerska; odjazdy z ul. Rycerskiej: 7:30, 10:13, 12:58, 16:05, 17:04, 19:36;

Linia 23 – (część dawnej linii 22), trasa Łyżwy/Pętla – Szydłowiecka; odjazd o godz. 6:36 (w dni wolne od nauki szkolnej);

Linia 24 – (część dawnej linii 22), trasa Rycerska – Podemłynek; odjazdy z Podemłynka: 7:05, 15:08, 19:06 (kurs wokoło os. Książęce); odjazdy z ul. Rycerskiej II: 6:21, 14:27, 18:22;

Linia 25 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Łyżwy/Pętla; odjazdy z Łyżew: 5:47, 6:55, 8:24, 9:52, 10:53 (wtorki i piątki), 12:52, 13:41 (w dni nauki szkolnej), 14:12, 15:27; odjazdy z ul. Harcerskiej: 6:16, 7:27, 8:15 (w dni nauki szkolnej), 9:15, 10:25, 11:25 (wtorki i piątki), 13:25, 14:44, 16:00;

Linia 26 – kurs z ul. Szydłowieckiej z godz. 6:50 przesunięty na 7:10, powrót z ul. Paryskiej z godz. 7:27 przesunięty na 7:33.

 

DZIEŃ WOLNY:

Linia 7 – kursy z ul. Szydłowieckiej o godz. 15:45 i 18:40 wydłużone do ul. Kilińskiego, powrót z ul. Kilińskiego o godz. 16:19 i 19:19;

Linia 13 (dawna linia 14) – trasa Szydłowiecka – Młodzawy; dodatkowy kurs odjazd z ul. Szydłowieckiej 20:15 (w okresie wakacji), powrót z Młodzaw 20:40;

Linia 17 – (część dawnej linii 22), trasa Szydłowiecka – 1 Maja; odjazdy z ul. Szydłowieckiej: 19:00, 20:16;

Linia 19 – wszystkie kursy wydłużone do ul. Kilińskiego; kurs o godz. 13:45 z Łyżwy/Pętla przesunięty na godz. 13:52;

Linia 21 – (część dawnej linii 22), trasa 1 Maja – Szydłowiecka; odjazd z Bazy MKS o 19:04;

Linia 22 – przystanek początkowy Łyżwy/Pętla, odjazd 6:06 (kursuje w soboty);

Linia 23 – (część dawnej linii 22), trasa Łyżwy/Pętla – Szydłowiecka; odjazdy z Łyżwy/Pętla: 7:30, 9:35, 11:35, 13:20; odjazdy z Szydłowieckiej: 9:00, 11:00, 12:40, 15:00;

Linia 25 – przystanek początkowy dla wszystkich kursów ul. Łyżwy/Pętla.

Dział Przewozów MKS

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna