Lokal użytkowy o powierzchni 9m2 do wynajęcia

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 9m2 (punkt sprzedaży biletów) położony w Skarżysku-Kam. przy ul. Norwida.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 15.12.2015r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Norwida”.

Oferta powinna zawierać: dane oferenta oraz propozycję czynszu za najem lokalu użytkowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2015. o godz. 11:00.

Przy wyborze oferty Wynajmujący będzie kierował się proponowaną kwotą miesięcznego czynszu.

Szczegółowe informacje o wynajmie lokalu można uzyskać w siedzibie MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kam., ul. 1-go Maja 103 pok. nr 14, tel. 41 25 12 323 wew. 58.

Uwaga!

MKS Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
Skarżysko-Kamienna dn. 27.11.2015r.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna