Oferta pracy: KIEROWCA AUTOBUSOWY

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: KIEROWCA AUTOBUSOWY

Miejsce pracy: teren Gminy Skarżysko-Kamienna

Podstawowe zadania:

– prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej na liniach regularnych według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy,

– dbanie o dobry stan techniczny pojazdu, wykonywanie czynności obsługi codziennej,

– sprzedaż w autobusie biletów jednorazowych na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Wymagania:

– prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej,

– doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim,

– orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy,

Wymagane dokumenty:

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje ( prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i psychologiczne itp.),

– list motywacyjny/ podanie o pracę oraz CV/życiorys,

– kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 17.11.2017r na adres firmy: Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamienna Spółka z o.o. ul.1-go Maja 103; 26-110 Skarżysko-Kamienna lub złożenie osobiste w sekretariacie Spółki I piętro pokój nr 7

Szczegółowych informacji w zakresie naboru na w/w stanowisko udziela Specjalista ds. ruchu tel. 41 2512323 wew. 35

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna