Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Spółki MKS.

Skarżysko-Kamienna dn. 05.02.2013r.

Ogłoszenie

dotyczy: postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Spółki MKS.

   

W ogłoszeniu z dn. 01.02.2013r. modyfikacji ulega zapis pkt.1, który otrzymuje brzmienie:


1. proponowane warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych np:

  • stawkę za abonament telefoniczny,
  • pakiet minut do wykorzystania w abonamencie,
  • naliczanie sekundowe bez dodatkowych opłat,
  • stawkę za połączenia lokalne i międzymiastowe do wszystkich sieci stacjonarnych,
  • stawki za połączenia do operatorów komórkowych,
  • proponowany czas trwania umowy,
  • wzór umowy.
 Zarząd Spółki MKS

Skarżysko-Kamienna dn. 01.02.2013r.

 

Ogłoszenie


Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

z siedzibą ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna

zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Spółki MKS.


W postępowaniu mogą brać udział firmy spełniające następujące warunki:

  • posiadają przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
  • posiadają doświadczenie i specjalizują się w tym rodzaju usług,


Oferta powinna zawierać:

1. proponowane warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych:

- stawkę za abonament telefoniczny,

- pakiet minut do wykorzystania w abonamencie,

- stawkę za połączenia lokalne i międzymiastowe do wszystkich sieci stacjonarnych,

- stawki za połączenia do operatorów komórkowych,

- proponowany czas trwania umowy,

- wzór umowy

2. aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta (odpis KRS),

3. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

4. krótką charakterystykę działalności oferenta (doświadczenie na rynku, referencje).

Oferty pisemne należy składać do siedziby Spółki MKS w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „oferta usługi telekomunikacyjne” w terminie do dnia 15.02.2013r.


Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać w siedzibie MKS lub pod numerem telefonu 41 2512323 wew. 40.

MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zarząd MKS

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna