Ogłoszenie o planowanym zakupie - Dostawa 4 używanych autobusów transportu publicznego.

Skarżysko-Kamienna, 2013-05-23

Numer sprawy: 4/ZO/2013

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 133 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń.zm) o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy określonego w art. 11 pkt. 8.

Dostawa 4 używanych autobusów transportu publicznego dla MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kam. realizowana z podziałem na zadania.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku.

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, 07.06.2013r.

 

INFORMACJA

 

dot. OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE

 

 Postępowanie - Numer sprawy: 4/ZO/2013

 

 Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych, że przedłuża termin składania ofert na dostawę 4 używanych autobusów transportu publicznego dla MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kam. do dnia 20 czerwca 2013r.

Zarząd Spółki MKS.

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna