Zakup w ramach kredytu 1 szt. fabrycznie nowego samochodu.

 Skarżysko-Kamienna dn. 29.01.2014r.

 OGŁOSZENIE

 dotyczące zmiany warunków zapytania ofertowego nr 1/ZO/2014

na

zakup w ramach kredytu 1 nowego samochodu 5-miejscowego

 z homologacją ciężarową N1dla MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. informuje, że w zamieszczonym zapytaniu ofertowym pkt. 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Parametry samochodu”:

  1. ulega zmianie zapis pkt. 12 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

elektrycznie regulowane lusterka boczne”,

  1. skreśla się zapis pkt. 15 „szyby przyciemniane”,
  2. ulega zmianie zapis pkt. 18 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: „drzwi tył lub klapa bagażnika podnoszona do góry, plus wycieraczka, plus ogrzewana szyba”.

Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym nie ulegają zmianie.

 Prezes Zarządu MKS

 

 

Zapytanie ofertowe

 Numer sprawy: 1/ZO/2014

zamówienie prowadzone bez stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” w myśl art. 133 ust. 1 ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(j.t. Dz. U. 2013.907 ze zm.)

 

MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zwraca się o przedstawienie oferty cenowej
na:

zakup w ramach kredytu 1 nowego samochodu 5-miejscowego

z homologacją ciężarową N1dla MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

 

Zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku.doc

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna