Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów majątku Spółki MKS.

Skarżysko-Kamienna dn. 30.03.2015r.

ZO/5/2015

Zapytanie ofertowe

na

ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów majątku Spółki MKS oraz gotówki
w kasie i transporcie na okres od 18.04.2015r. do 19.04.2016r.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Spółka z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów majątku Spółki oraz gotówki w transporcie na okres od 18.04.2015r. do 19.04.2016r.

           Ofertę należy złożyć w sekretariacie MKS Spółka z o.o. Skarżysko-Kam. ul. 1-go Maja 103 w terminie do dnia 10.04.2015r. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na ubezpieczenie majątku Spółki MKS”.

Wykaz do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów majątku Spółki można uzyskać w siedzibie Spółki MKS ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna pok. nr 15,
a szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

          

(0-41) 25-12-323 wew. 55 lub 60.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907ze zm.). Do udzielenia powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

          

Prezes Zarządu MKS

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna