Zapytanie ofertowe na dostawę używanych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej

Numer sprawy: 3/ZO/2017

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 133 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015.2164 ze zm.). o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy określonego w art. 11 pkt. 8.

Przepisy w/w ustawy mają zastosowanie tylko w przypadkach wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Do niniejszego postępowania stosuje się zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

Pliki do pobrania: 

- zapytanie ofertowe (doc) (pdf).

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna