Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Dokument do pobrania.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna